Projects

Czech Marine Cluster aktivně podporuje inovační a další projety, které přináší přidanou hodnotu našim členům. V sekci „projekty“ naleznete české projekty, které vychází z plánů a činností ministerstev ČR. Samozřejmě, monitorujeme i Evropský trh

Hlavička

The TREND programme

Termín realizace: Bude brzy spuštěn

The TREND programme supports industrial research and experimental development through Technology Agency of the Czech Republic (TAČR).  This is the most important programme for the business sector to motivate the penetration of…

more information

Operational programme

Termín realizace: předpoklad spuštění 2Q.2022

Technologies and Applications for Competitiveness (OP TAK) 2021 – 2027. The Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness (OP PIK) 2014 – 2020 will be followed by the Operational Programme Technologies and…

more information